Nauczyciele

Lista nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Andryjankach w roku szkolnym 2019/2020

 1. Ewa Litewnicka – dyrektor szkoły
 2. Małgorzata Szymczuk
 3. Lucyna Rogoza – Naliwajko
 4. Ewa Arciuszkiewicz
 5. Grażyna Niewińska
 6. Urszula Parfieniuk
 7. Magdalena  Kryńska
 8. Daria Pawluczuk
 9. Michał Łukaszewicz
 10. Zyta Hryń- Michalska
 11. Julita Niczyporuk
 12. ks. Jakub  Dmitruk
 13. Ewa Zbucka – Król
 14. Katarzyna  Małyszczuk
 15. Elżbieta  Lewandowska
 16. Janina  Czaja
 17. Renata Dobrogowska