Oferta palenia

Szkoła Podstawowa                                                             Andryjanki, 14.09.2017r

w Andryjankach

Andryjanki 1

17-111 Boćki

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa

w Andryjankach

Andryjanki 1

17-111 Boćki

II. Opis przedmiotu zapytania ofertowego.

 1. Przedmiotem zapytania jest usługa palenia w piecach centralnego ogrzewania ogrzewających budynek szkoły i domu nauczyciela zgodnie z  zasadami  bezpieczeństwa, wiedzą i umiejętnościami wymaganymi do wykonywania tej pracy.

III. Termin wykonania usługi.

 1. Termin wykonania usługi to: 15.10.2017 r do 15.04.2018 r.

IV. Wykonawca tej usługi powinien posiadać :

 1. Aktualne kwalifikacje do wykonywania tej pracy.
 2. Doświadczenie zawodowe .
 3. Aktualne przeszkolenie BHP.

V. Od wykonawcy tej usługi oczekuję:

 1. Ekonomicznego wykorzystania powierzonego mu materiału opałowego.
 2. Regularnego czyszczenia pieców.
 3. Dbania o porządek w miejscu pracy.
 4. Usuwania w wyznaczone miejsce odpadów (żużlu i popiołu).
 5. Zabezpieczenia i wrzucania do piwnicy materiału opałowego.
 6. Po wykonaniu zadania wybiałkowania pomieszczenia kotłowni i zabezpieczenia pieców.
 7. W okresie zimowym odśnieżania parkingu przy szkole.

VI. Kryterium oferty.

 1. Wybór najkorzystniej oferty cenowej.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

 1. Szkoła Podstawowa w Andryjankach

Andryjanki 1

tel. (85) 731-44- 32

 1. Termin składania oferty do 25.09.2017r.
 2. Otwarcie ofert – 26.09.2017 roku, godz. 13.00

VIII.  Informacji udziela Ewa Litewnicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andryjankach

Komentowanie zamknięte.