100 lat odzyskania niepodległości.

Dnia 9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Andryjankach odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje .Na uroczystość przybyli- Komendant Straży  Pożarnej p. W. Kudrewicz oraz rodzice. O godzinie 11.11 został odśpiewany w całości hymn narodowy. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Stąd też, motto przewodnie uroczystości ,,Za waszą i naszą wolność” ,które powstało  podczas powstania listopadowego. Uczniowie klas IV – VIII  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, pozwoliły one zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Elementem kończącym uroczystość w naszej szkole było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Dzień ten dla wielu z nas, był prawdziwą  lekcją patriotyzmu i historii. Oddaliśmy cześć i pamięć tym wszystkich, którym zawdzięczamy życie w wolnej Polsce.