11 listopada

11 listopada 1918 roku – data ważna dla Polaków

Święto Odzyskania Niepodległości to najważniejsze polskie święto narodowe związane z Odzyskaniem w 1918 roku niepodległości.  Po 123 latach niewoli obudzić się w wolnym kraju – cóż to była za radość! Nie oznacza to jednak, że Polska nagle stała się wolna. Nie oznacza to również, że była bezwzględnie wolna i nie musiano już pracować nad naszą wolnością. Data 11 listopada 1918 roku oznacza finał pewnych działań – procesu zmierzającego do uzyskania wolności. Już od czterech lat trwała I wojna światowa angażująca zaborcze kraje – to była sytuacja korzystna dla Polaków, którzy nie zmarnowali szansy danej im przez historię. Przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach okupowanych przez państwa centralne. Od 19 października 1918 roku działa w Cieszynie Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego sprawująca funkcje rządowe pod przewodnictwem księdza Józefa Londzina. 28 października w Krakowie została powołana Polska Komisja Likwidacyjna, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. 31 października rozpoczęto przejmowanie władzy w okupowanej przez Austro – Węgry części Królestwa, a w nocy z 6 na 7 listopada powołano w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej – jego premierem został Ignacy Daszyński. 11 listopada działająca w Warszawie od ponad roku Rada Regencyjna powołana przez Niemcy i Austro – Węgry przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się zostawiając w ładzę w rękach Józefa Piłsudskiego. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Listopad 1918 roku był dopiero początkiem budowy niepodległej Polski – tworzenia się jej rządu, walki o granice naszej Ojczyzny. W zależności od punktu widzenia różnych grup Polaków różne daty z historii działań doprowadzających do uzyskania niepodległości były ważne dla ich ostatecznego wyniku, tym bardziej że poszczególne dzielnice Królestwa uzyskiwały niepodległość w różnym czasie. Stąd też podawano różne propozycje daty świętowania tego wydarzenia. Pierwsza propozycja świętowania 11 listopada, jako rocznicy wyzwolenia Polski spod zaboru pojawiła się 24 października 1919 roku – została jednak odrzucona. Ostatecznie Sejm RP w 1937 roku uznał, że Święto Niepodległości Będzie obchodzone 11 listopada. W latach 1939 – 1944 oficjalne, bądź jawne obchodzenie tego święta było niemożliwe. Podobnie w następnych latach, gdyż władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca. W okresie PRL Święto Niepodległości było zakazane – jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi represjami ze strony władz. Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 roku.