„Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami”

 

 

 

Na ten wspaniały czas świętowania Bożego Narodzenia życzymy Państwu

 zdrowia, pokoju i radości oraz dużo szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku 2021

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna , Pracownicy  szkoły,

 Dzieci i uczniowie Szkoły Podstawowej w Andryjankach

Boże Narodzenie 2020 r.