Dzień Edukacji Narodowej 2019

Dnia 14 października 2019r. o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej w Andryjankach odbyła sie Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej na która przybyli zaproszeni goście , dyrekcja,  grono pedagogiczne oraz pracownicy szkoły. Uczniowie rozpoczęli uroczystości oraz poprosili o zabranie głosu Panią Dyrektor Ewę Litewnicką, która podziękowała gronu pedagogicznemu za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.

Następnie odbyło się przedstawienie pt. „Nieznośna ciężkość bytu polskiego nauczyciela ” które przygotowali uczniowie klas V , VI oraz VIII pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Na zakończenie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aneta Adamiuk  która pogratulowała  Pani Ewie Litewnickiej wyboru na dyrektora szkoły oraz podziękowała nauczycielom za wytrwałość w wykonywaniu zawodu.

Al