edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele utrzymują stały kontakt telefoniczny i mailowy z rodzicami i ich dziećmi.