Obowiązujace służbowe adresy e-mail nauczycieli

W związku z koniecznością pracy zdalnej oraz kontaktowania się z uczniami/rodzicami w celu oceniania, poniżej zamieszczam listę z obowiązującymi adresami służbowymi e- mail nauczycieli.

L.p. Nazwisko i imię  nauczyciela

 

Nauczany przedmiot Adres mailowy
1. Arciuszkiewicz  Ewa edukacja przedszkolna,
zajęcia  dydaktyczno- wyrównawcze
e.arciuszkiewicz@andryjanki.edu.pl
2. Czaja Janina historia, wiedza o społeczeństwie j.czaja@andryjanki.edu.pl
3.  Dmitruk Jakub religia j.dmitruk@andryjanki.edu.pl
4. Dobrogowska Renata chemia r.dobrogowska@andryjanki.edu.pl
5. Hryń-Michalska Zyta muzyka, język niemiecki z.michalska@andryjanki.edu.pl
6. Kryńska  Magdalena język angielski,  wych. kl. VI m.krynska@andryjanki.edu.pl
7. Lewandowska  Elżbieta plastyka,historia- kl.VIII e.lewandowska@andryjanki.edu.pl
8. Litewnicka Ewa przyroda,edukacja społeczno- przyrodnicza kl. III, wych. kl. V e.litewnicka@andryjanki.edu.pl
9. Łukaszewicz Michał biologia,geografia,wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa m.lukaszewicz@andryjanki.edu.pl
10. Małyszczuk Katarzyna wychowanie przedszkolne k.malyszczuk@andryjanki.edu.pl
11. Niczyporuk Julita zajęcia logopedyczne j.niczyporuk@andryjanki.edu.pl
12. Niewińska Grażyna edukacja wczesnoszkolna – kl. III,
matematyka kl.VII-VIII
informatyka kl.IV-VIII
g.niewinska@andryjanki.edu.pl
13. Parfieniuk Urszula język polski,  wych. kl.VII u.parfieniuk@andryjanki.edu.pl
14. Pawluczuk Daria matematyka IV- VI, fizyka,technika, wych. kl.VIII d.pawluczuk@andryjanki.edu.pl
15. Rogoza- Naliwajko Lucyna edukacja wczesnoszkolna – kl. I,
informatyka I-III, zajęcia rewalidacyjne
l.rogoza @andryjanki.edu.pl
16. Szymczuk Małgorzata edukacja wczesnoszkolna – kl. II,
zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
zajęcia rewalidacyjne
m.szymczuk@andryjanki.edu.pl
17. Zbucka-Król Ewa religia , wdżr, wych. kl.IV,
nauczyciel  biblioteki
e.zbucka@andryjanki.edu.pl