Oferta palenia

Szkoła Podstawowa                                                                                        Andryjanki, 24.09.2018r

w Andryjankach

Andryjanki 1

17-111 Boćki

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa

w Andryjankach

Andryjanki 1

17-111 Boćki

 

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego.

 

 1. Przedmiotem zapytania jest usługa palenia w piecach centralnego ogrzewania ogrzewających

budynek szkoły i budynku mieszkalnego  znajdującego  się obok szkoły pod adresem

Andryjanki1A zgodnie z  zasadami  bezpieczeństwa, wiedzą i  umiejętnościami wymaganymi do

wykonywania tej pracy.

III. Termin wykonania usługi.

 1. Termin wykonania usługi to: 15.10.2018 r do 15.04.2019 r.

 

 1. Wykonawca tej usługi powinien posiadać :
 2. Aktualne kwalifikacje do wykonywania tej pracy.
 3. Doświadczenie zawodowe .
 4. Aktualne przeszkolenie BHP.

 

 1. Od wykonawcy tej usługi oczekuję:
 2. Ekonomicznego wykorzystania powierzonego mu materiału opałowego.
 3. Regularnego czyszczenia pieców.
 4. Dbania o porządek w miejscu pracy.
 5. Usuwania w wyznaczone miejsce odpadów (żużlu i popiołu).
 6. Zabezpieczenia i wrzucania do piwnicy materiału opałowego.
 7. Po wykonaniu zadania wybiałkowania pomieszczenia kotłowni i zabezpieczenia pieców.
 8. W okresie zimowym odśnieżania parkingu przy szkole.

 

 1. Kryterium oferty.
 2. Wybór najkorzystniej oferty cenowej.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert (w kopertach zamkniętych).

 1. Szkoła Podstawowa w Andryjankach

Andryjanki 1

tel. (85) 731-44- 32

 1. Termin składania oferty do 05.10.2018r.
 2. Otwarcie ofert– 08.10.2018. godz. 13.00

 

VIII.  Informacji udziela Ewa Litewnicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andryjankach.