Ogłoszenie

Rozpoczęcie  roku  szkolnego  2019/2020   odbędzie  się  2  września  2019  r.  o godz. 10.00  w budynku szkoły