Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci – Konkurs „SYPA CHALLENGE”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o konkursie pn.: „SYPA CHALLENGE”.

Celem konkursu jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, w szczególności dyscypliny jaką jest piłką ręczną, współpracy w grupie oraz zasad fair play w sporcie. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie KAMIL SYPRZAK FOR KIDS. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, uczniowie pozalekcyjnych zajęć w Szkolnych Klubach Sportowych, Klubach Sportowych, członkowie drużyn Miejskich Uczniowskich Klubów Sportowych, zawodnicy sekcji piłki ręcznej, w wieku od 11 do 14 lat.

Konkurs polega na przygotowaniu materiału multimedialnego, który będzie zawierał trzy zadania wyznaczone przez Organizatora.

Termin przesłania zgłoszenia konkursowego – do dnia 10 czerwca 2022 r. 

Szczegóły dotyczące wydarzenia sportowego można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenie Kamil Syprzak for kids.

Zachęcamy uczennice i uczniów uprawiających piłkę ręczną na zajęciach szkolnych i w klubach sportowych do wzięcia udziału w konkursie i podzielenia się swoją sportową inwencją i umiejętnościami.

Przesyłamy w załączeniu regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

 

Z poważaniem,

Departament Współpracy Międzynarodowej