Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 / 2020

Drugiego września 2019 r. o godzinie 10.00 w naszej szkole rozbrzmiał pierwszy ( od dwóch miesięcy) dzwonek. Uczniowie klas VII i VIII wykonali krótki montaż słowno – muzyczny upamiętniając tym samum nie tylko zakończenie wakacji, ale również 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Ewa Litewnicka serdecznie witając, szczególnie naszych przedszkolaków. Po przemówieniu wszyscy rozeszli się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami. Tak skończył się pierwszy dzień. Uzbrojeni w uśmiechy, radość i plan lekcji czekamy na następne

………..