Ślubuję być dobrym uczniem

 

          Dnia  25.10.2017 r. w środę w Szkole Podstawowej w Andryjankach odbyła się bardzo ważna uroczystość – Ślubowanie i pasowanie na ucznia.  Uczniowie kl. I i ich rodzice czekali   z niecierpliwością na ten dzień.  Uroczystość rozpoczęła wychowawczyni, która powitała przybyłych gości, grono pedagogiczne, rodziców a przede wszystkim uczniów klasy pierwszej.  Następnie uczennica kl. VII rozpoczęła inscenizację, w której uczestniczyli uczniowie I klasy oraz III i IV. Chór pod dyrekcją pani Zyty Hryń-Michalskiej, jak zwykle pięknie wykonał kilka piosenek, a jedną zaśpiewały dzieci z klasy pierwszej. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat dobrego zachowania, współpracy w klasie i szkole, oraz znajomością  naszej Ojczyzny. Gdy zaproszeni goście zgodnie oświadczyli , iż te dzieci mogą być przyjęte do społeczności szkolnej, nastąpiła chwila ślubowania. Wprowadzono poczet flagowy, odśpiewano hymn  i nastąpił moment ślubowania. Następnie pani dyrektor Ewa Litewnicka dokonała pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Andryjankach i życzyła dzieciom aby dobrze czuły się    w szkole, oraz samych wzorowych ocen.  W imieniu uczniów naszej szkoły, pierwszaków powitała Dominika z kl. IV. Następnie uczniom pogratulowali przybyli goście i jak co roku dzieci dostały książeczki oszczędnościowe z wkładem 10 zł. od Banku Spółdzielczego    w Brańsku/o w Boćkach, zachęcających do oszczędzania pieniędzy. Natomiast rodzice obdarowali swoich świeżo upieczonych uczniów słownikami ortograficznymi, aby już mogli poprawnie i bezbłędnie pisać. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek – słodkości przygotowane przez rodziców.