Ślubujemy !

     Dnia  26 października  2018 r. w Szkole  Podstawowej  w  Andryjankach odbyło się ślubowanie klasy  pierwszej.  Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Sekretarz  Gminy Boćki p. Walenty Korycki, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Boćkach p. Eugeniusz  Tymoszewicz, i  rodzice uczniów. Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, w którym ukazali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.  Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i w grupie rówieśniczej. Wspaniałym występem uczniowie udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy w szkole. Następnie przed wszystkimi zgromadzonymi i w obecności pocztu flagowego dzieci odważnie złożyły ślubowanie. Kolejnym ważnym wydarzeniem dla pierwszoklasistów było pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor – Ewa  Litewnicka przez symboliczne dotknięcie ramienia każdego dziecka „dużym ołówkiem”. Złożyła również życzenia wielu sukcesów w nauce i uśmiechu na co dzień. Pamiątkowe dyplomy wręczył sekretarz p. Walenty  Korycki i złożył pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu. Życzył im dużo   radości ze zdobywania wiedzy  i  samych najlepszych  ocen. . Dyrektor Banku p. Eugeniusz  Tymoszewicz  złożył również życzenia i wręczył książeczki SKO oraz upominki. Rodzice również  złożyli życzenia i  obdarowali   swoje pociechy  prezentami..  Następnie  była  chwila  na pamiątkowe  zdjęcia grupowe i indywidualne. Uroczystość  zakończyła  się  słodkim  poczęstunkiem. Pełni wrażeń uczniowie  w towarzystwie  wzruszonych rodziców  udali się  do  swoich domów