Wycieczka do Ciechanowca

22 marca uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Andryjankach pojechali na wycieczkę do Ciechanowca. Głównym celem wyjazdu było obejrzenie ekspozycji w Muzeum Rolnictwa. Nasi uczniowie z wielką ciekawością i zainteresowanie  wpatrywali się w zgromadzone eksponaty. Największą uwagę przyciągnęła zagroda ze zwierzętami gospodarskimi, zaś największą frajdą było ognisko, które zakończyło dzień spędzony w Muzeum.