Zakup jednego zestawu tablicy interaktywnej i laptopa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andryjankach informuje oferantów odnośnie zapytania ofertowego z dnia 9 XII 2015r. w sprawie zakupu jednego zestawu tablicy interaktywnej oraz laptopa, że firmą, która została wyłoniona na podstawie najkorzystniejszej oferty jest firma DUD- COM Kamil Dudzicz.