Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa  w Andryjankach                                                                                    Andryjanki, 12.09.2019r

Andryjanki 1

17-111 Boćki

Zapytanie  ofertowe 

 1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Andryjankach

Andryjanki 1

17-111 Boćki

 

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego.

 

 1. Przedmiotem zapytania jest usługa palenia w piecach centralnego ogrzewania ogrzewających

budynek szkoły i budynku mieszkalnego  znajdującego  się obok szkoły pod adresem

Andryjanki 1A  zgodnie z  zasadami  bezpieczeństwa, wiedzą i  umiejętnościami wymaganymi do

wykonywania tej pracy.

 

III. Termin wykonania usługi.

 

 1. Termin wykonania usługi to: 15. 10. 2019 r.do 15. 04. 2020 r.

 

 1. Wykonawca tej usługi powinien posiadać :
 2. Aktualne kwalifikacje do wykonywania tej pracy.
 3. Doświadczenie zawodowe .
 4. Aktualne przeszkolenie BHP.

 

 1. Od wykonawcy tej usługi oczekuję:
 2. Ekonomicznego wykorzystania powierzonego mu materiału opałowego.
 3. Regularnego czyszczenia pieców.
 4. Dbania o porządek w miejscu pracy.
 5. Usuwania w wyznaczone miejsce odpadów (żużlu i popiołu).
 6. Zabezpieczenia i wrzucania do piwnicy materiału opałowego.
 7. Po wykonaniu zadania wybiałkowania pomieszczenia kotłowni i zabezpieczenia pieców.
 8. W okresie zimowym odśnieżania parkingu przy szkole.

 

 1. Kryterium oferty.
 2. Wybór najkorzystniej oferty cenowej.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert (w kopertach zamkniętych).

 1. Szkoła Podstawowa w Andryjankach

Andryjanki 1

tel. (85) 731-44- 32

 1. Termin składania oferty do 25. 09. 2019 r.
 2. Otwarcie ofert– 26.09.2019. godz. 13.00

 

VIII.  Informacji udziela Ewa Litewnicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andryjankach.