Zapytanie- roboty budowlane

Poszukuję wykonawcy wykonania usługi remontowo budowlanej w Szkole Podstawowej w Andryjankach

 

Remont nawierzchni podłogi

 

Tryb zamówienia        – zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia    –  roboty budowlane

Tytuł                            – remont podłogi w dwóch klasach

Zamawiający              – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Andryjankach

Miejsce realizacji       – Szkoła Podstawowa w Andryjankach

Data publikacji          – 28.06.2021r.

Data składania ofert – 05.07.2021r.